Vad utmärker en framgångsrik entreprenör?

SCB släppte nyligen en undersökning på 104 sidor om vad som utmärker en framgångsrik entreprenör:

Förord

SCB presenterar i denna rapport data över Vad utmärker en framgångsrik
entreprenör? för näringslivet. I rapporten redovisas statistik över de faktorer
som utmärker ett framgångsrikt företag. Undersökningen har genomförts
inom ramen för ett utvecklingsprojekt hos EU:s statistikbyrå Eurostat.
Sammanlagt deltog 14 länder i projekt. Syftet med denna rapport är att
beskriva faktorer som utmärker framgångsrika företag och tillväxt av
nystartade företag. Särskild vikt läggs vid motivationsfaktorerna för att
starta ett företag, hinder och risker under företagets första år, den
nuvarande situationen för företaget och företagets framtida planer.
Statistiska centralbyrån i april 2008
Lars Melin

Läs rapporten här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *