Underlätta din vardag med PHP

Du kanske laddar in alla dina klasser på liknande sätt i dagsläget:

require_once "/foo/bar.php";
require_once "/foo/blahonga.php";
require_once "/foo/func.php";
require_once "/foo/blipp.php";

Detta är suboptimalt och här kan SPL hjälpa dig, ”SPL is a collection of interfaces and classes that are meant to solve standard problems.”

SPL har en funktion som heter spl_autoload_register() som automatiskt laddar in de klasser som du använder från de filer som ligger i katalogen i följande kodsnutt:

set_include_path(realpath('/path/to/lib') . PATH_SEPARATOR . get_include_path());

function autoload($className)
{
 require($className . '.php');
}

spl_autoload_register('autoload');

$Database = new Database();

Brandon har även skrivit om detta här:

brandonsavage.net/making-life-better-with-the-spl-autoloader

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.