Etikettarkiv: Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån (SCB) och data

Jag köpte(!) nyligen lite data från Statistiska centralbyrån (SCB) och fick då även en kopia av deras allmänna avtalsvillkor där följande bl.a. framgår:

För utnyttjande och spridning av arbetsresultatet utanför den egna organisationen gäller följande begränsningar: Arbetsresultatet får inte, varken helt eller delvis, vidare-försäljas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiella syften eller sammanhang av uppdragsgivaren.

Vilket är helt tokigt eftersom PSI-lagens syfte är att gynna en informationsmarknad, saxat från regeringens hemsida:

Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella.

Då kan man ju undra hur SCB tänker. Dock så tittar man när SCB:s allmänna avtalsvillkor fastställdes så ser man datumet 2009-09-09 vilket var före PSI-lagen vunnit laga kraft.

Så jag får enbart bygga icke-kommersiella tjänster på SCB:s data, intressant.

Uppdatering: Att SCB valt att göra så här resulterar i mindre skatteintäkter till staten samt eventuella nyanställningar till följd av projekt där denna data skulle kunna användas uteblir.

Uppdatering 2: Man bryter även mot PSI-lagen (lag 2010:566) genom att diskriminera kommersiell verksamhet. I lagen så framgår följande:

8 § Villkor för vidareutnyttjande ska vara relevanta och icke- diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Villkoren får inte i onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande.