Etikettarkiv: scb

Sociala nyheter, Osom och API:er

OsomDet händer en hel del här i Sverige när det gäller startups och intressanta projekt, här är några:

Osom

Björn Fant och Anton Johanssons nya projekt som är en mashup mellan Blocket och Instagram. Sälj dina gamla prylar med ett klick och lägg på ett filter. Uttalas Awesome!

Sociala nyheter

Vilka nyheter förekommer mest på Twitter och Facebook? Ted Valentin har skapat en tjänst som tar redan på det. Lätt sätt att hålla koll på vad som snackas om i sociala medier.

SCB API

Statistiska Centralbyrån har äntligen lanserat ett API. Med detta API så får du tillgång till samtliga tabeller i Statistikdatabasen. Här finns en dokumentation som PDF-fil.

.SE släpper spärrade domäner

.SE stiftelsen (IIS) kommer att släppa upp ett gäng härliga domäner som tidigare varit spärrade. Om jag får gissa så kommer dessa att släppas med ett auktionsförfarande där den som betalar mest får domännamnet. Här kan du se samtliga spärrade domäner: https://www.iis.se/data/barred_domains_list.txt

Detta inlägg får ej läsas i kommersiellt syfte

Oftare och oftare så stöter jag på meningen ”Detta får inte användas för kommersiellt bruk” vilket stör mig. Jag har förståelse om det exempelvis är olika prissättningar för kommersiellt bruk men att enbart förhindra kommersiellt syfte är helt åt skogen.

Tidigare så var det SCB som visade sig ha två prislistor men tog standard betalt för icke kommersiellt bruk och informerade överhuvudtaget inte att det fanns en prislista för kommersiellt bruk. Nu senaste så behövde jag ta del av forskningsdata som indata till en algorithm men forskningen fick inte användas i kommersiella syften. Det innebär att jag måste ta fram samma data igen vilket innebär dubbelarbete.

Visst det är bra för BNP och fler får jobb om vi har dubbelarbeten. Jag förespråkar öppen källkod och öppen data, dessa två kan se till att storverk blir till.

Statistiska centralbyrån (SCB) och data

Jag köpte(!) nyligen lite data från Statistiska centralbyrån (SCB) och fick då även en kopia av deras allmänna avtalsvillkor där följande bl.a. framgår:

För utnyttjande och spridning av arbetsresultatet utanför den egna organisationen gäller följande begränsningar: Arbetsresultatet får inte, varken helt eller delvis, vidare-försäljas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiella syften eller sammanhang av uppdragsgivaren.

Vilket är helt tokigt eftersom PSI-lagens syfte är att gynna en informationsmarknad, saxat från regeringens hemsida:

Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella.

Då kan man ju undra hur SCB tänker. Dock så tittar man när SCB:s allmänna avtalsvillkor fastställdes så ser man datumet 2009-09-09 vilket var före PSI-lagen vunnit laga kraft.

Så jag får enbart bygga icke-kommersiella tjänster på SCB:s data, intressant.

Uppdatering: Att SCB valt att göra så här resulterar i mindre skatteintäkter till staten samt eventuella nyanställningar till följd av projekt där denna data skulle kunna användas uteblir.

Uppdatering 2: Man bryter även mot PSI-lagen (lag 2010:566) genom att diskriminera kommersiell verksamhet. I lagen så framgår följande:

8 § Villkor för vidareutnyttjande ska vara relevanta och icke- diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Villkoren får inte i onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande.

En vecka efter PSI-lagen

Det är nu drygt en vecka sedan PSI-lagen fick laga kraft och jag har varit kontakt med ett antal myndigheter för att se hur de förhåller sig till den nya lagen. Detta är min erfarenhet än så länge:

Förvirring  och felaktiga tolkningar – Ingen myndighet verkar tolka lagen som den andra. Detta är många gånger också korrekt eftersom många myndigheter har olika förutsättningar då många register och databaser omfattas av registerförfattningar som eventuellt begränsar tillgång till dessa. Jag har granskat ett antal av dessa registerförfattningar och där framgår det många gånger att myndigheterna får lämna ut information men väljer då istället att inte lämna ut något just pg.a. att de inte måste. Sådana beslut från myndigheter kan så klart överklagas.

Sekretess och personuppgifter – Mycket av informationen som myndigheterna besitter innehåller information som kan härledas till en enskild individ och kan informationen göra detta så frångår myndigheterna direkt PSI-lagen. Exempelvis så lutar sig SCB på statistiksekretessen och lämnar därför inte ut den rådata som efterfrågas.

Om information som inte omfattas av sekretess begärs ut så lutar sig SCB istället på dess sekretesspolicy där man bl.a. gör en ändamålsprövning vilket är helt emot PSI-lagen där följande framgår: ”I lagen avses med vidareutnyttjande användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet.”

Papper papper papper – Som flertalet har påpekat så innefattar PSI-direktivet inte själva tillgängliggörandet av handlingen utan då måste andra lagar och förordningar tillämpas eller att myndigheten själva tar sig i kragen och tillhandahåller informationen för vidareutnyttjande. Ett arbete pågår dock om detta, se SOU 2010:4 ”Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet” som föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Ej insatta myndigheter – ”PSI sa du att det hette? Ny lag? Vänta så kopplar jag dig till försäljningsavdelningen av information…” Suck.

Uppdatering: Värt att tillägga är också att många myndigheter tillhandahåller informationstjänster gratis på sin hemsida. Om en entreprenör vill konkurrera mot en sådan tjänst så  kostar det många gånger flera hundra tusen eller miljoner för att få ut information för att erbjuda samma tjänst som myndigheten.

Sist men inte minst så har ett antal myndigheter upprättat dedikerade PSI-webbsidor med information:

Saknas någon myndighet?

Vad utmärker en framgångsrik entreprenör?

SCB släppte nyligen en undersökning på 104 sidor om vad som utmärker en framgångsrik entreprenör:

Förord

SCB presenterar i denna rapport data över Vad utmärker en framgångsrik
entreprenör? för näringslivet. I rapporten redovisas statistik över de faktorer
som utmärker ett framgångsrikt företag. Undersökningen har genomförts
inom ramen för ett utvecklingsprojekt hos EU:s statistikbyrå Eurostat.
Sammanlagt deltog 14 länder i projekt. Syftet med denna rapport är att
beskriva faktorer som utmärker framgångsrika företag och tillväxt av
nystartade företag. Särskild vikt läggs vid motivationsfaktorerna för att
starta ett företag, hinder och risker under företagets första år, den
nuvarande situationen för företaget och företagets framtida planer.
Statistiska centralbyrån i april 2008
Lars Melin

Läs rapporten här.