Etikettarkiv: psi-lagen

Möte med civil- och bostadsministern

För några veckor sedan så fick jag en inbjudan att delta vid ett rundabordssamtal med Stefan Attefall som är civil- och bostadsminister. Anledningen till mötet är att PSI-lagen som jag är väl insatt i ligger hos Socialdepartementet där ministern är ansvarig.

Här kan du se mina råa anteckningar från mötet:

 • Nytt direktiv från EU på väg/här.
 • Syfte med mötet är att att lyssna in om erfarenhet från PSI-lagen.
 • Metria ett sätt att särskilja verksamheten i Lantmäteriet, Lantmäteriet ligger under departementet.
 • Rolf tycker det är konstigt att priserna skiljer sig så ofantligt mycket samt att det ekonomiska beräkningsunderlaget för datatjänsterna sammanfattas till ungefär ”300 miljoner i utgifter, 300 miljoner i intäkter”.
 • Budgetproppen nämnder tillhandahållande information om vidareutnyttjande. Regeringen framhåller att beaktning till
 • vidareutnttyjande.
 • Åtgärder som vidtagits med anledning av PSI-lagen.
 • Många eniga om att myndigheternas intäkter från försäljning av data ej ska gå till byggande av nya tjänster som många gånger konkurrerar mot företag. Råare data är bättre!
 • PSI-lagen utvidgas till kulturinstitutioner.
 • Medlemsstater ska utse myndighet med befogenhet inom området.
 • Nytt reviderat förslag från EU kom igår.
 • I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft.
 • Räcker inte att data ska publiceras elektroniskt.
 • Jag nämner att många myndigheter är bra att upprätta PSI-webbsidor men glömmer att informera om många maskinläsbara källor. API är att föredra, dock är maskinläsbar data första prio.
 • Myndighet som tillsynsfunktion för PSI-lagen. Kan vite vara något undrar Rolf? Departementet säger att dom inte är emot tillsyn, men emot hur EU vill styra hur Sverige ska implementera tillsynen.
 • Trafikbranschen länge varit konservativ. Trafiklab jobbar med att öppna upp data från sektorn.
 • Trafiklab anordnade Travelhack. Mer spänande och innovativa tjänster på 24h än vad branschen klarat på 10 år
 • PSI-Alliance driver överklagande mot Konkurrensverket, lång historia. Ministern intresserad att följa hur det går.
 • Stockholms handelskammare gillar danska ”datajägare” som hittar och hjälper frigöra data.
 • Tågtavlan och Res i Stockholm bra exempel på ”PiratAppar”, ministern förvånad över att Res i Stockholm inte är utvecklad av SL. Även förvånad att utvecklaren Eric ej tjänar några pengar. Elias nämner att SL har svårt att stötta projektet bl.a. pga LOU.
 • Slumpfaktorn stor faktor i dagsläget om information eller appar skapas.
 • Enskilda handläggare eller avdelningar på myndigheter kan spela roll om utfående av data.
 • Innovationsrådet kan man vända sig till, ligger under Socialdep.
 • Ministern nämner gällande innovation gällande vården. Bemanning av vården, dock fanns inga pengar för utveckling inom det området. Förhindra utveckling av tjänst som dom tyckte var spännande. Offentlig sektor/landsting.
 • Krantz tipsar om Innovationsrådest rapport om LEAN-synen.

Förutom undertecknad så medverkande tjänstemän från ministerns stab och några andra departement.

Externa inbjudna deltagare var:

 • PSI-Alliance, Rolf Nordqvist
 • IT/Telecomföretagen, Ann-Marie Fransson
 • Stockholms Handelskammare, Fredrik Sand
 • Egenföretagare Peter Krantz
 • Google/Sverige, David Mothander
 • Företagarna, Ulrika Dyrke
 • Hitta.se, Kent Edlund
 • Samtrafiken i Sverige AB, Elias Arnestrand
 • Nordstedts Juridik AB, Dag Brodin
 • Almega, Per Nygårds

Uppdatering: Nu har även Socialdepartementet skrivit om mötet på sin hemsida.

Vasaloppet och ministermöten

Har nu avklarat Vasaloppet öppet spår för första gången i mitt liv, detta var ett av mina nyårslöften för 2010(!). Kom in på under 8h så nästa år har jag som mål att komma i mål på under 7h. Vasaloppet är en folkfest utan dess like och grymt bra anordnat samt något jag rekommenderar alla att testa.

Så här såg jag ut när jag gick i mål efter 9 mil på skidor mellan Sälen och Mora:

Har även fått inbjudan att träffa bostadsministern för att diskutera PSI-direktivet. Detta blir tredje ministern som jag träffar på kort tid och det är alltid kul att vara med och sprida budskapet för öppnare data från våra myndigheter och statligt ägda bolag.

Och tydligen är jag en av Sveriges kreativaste IT-personer enligt InternetWorld, se listan här.

Workshop om databasjournalistik

Bild från http://www.customicondesign.com/free-icon/Södertörns Högskola har inlett en förstudie inför ett eventuellt forskningsuppdrag inom området databasjournalistik. Jag och Peter Krantz, Kristoffer Sjöholm (SVT) och Helena Bengtsson (SVT) mfl. medverkade på en första halvdags workshop inom ämnet. Målet var att belysa ett antal problemområden, upparbeta en kontaktyta mellan deltagare samt försöka skapa en samsyn inom området öppen data, PSI-lagen och databasjournalistik.

Vi kom fram till en hel del intressanta saker och förhoppningsvis så kommer det även att komma ett 24h Hackaton framöver gällande databasjournalistik. Flertalet deltagare ansåg även att namnet databasjournalistik var lite felaktigt och att det istället bör heta datajournalistik för att mer spegla verkligheten.

Jag tyckte att det var intressant att vi alla arbetat med öppen data men med olika förutsättningar och infallsvinklar. Med lite perspektiv så kan man verkligen säga att ”open data is the new oil”.

Vi diskuterade även vad för data från myndigheter som är intressant ute på marknaden och efterfrågan är framförallt sådant som säljs dyrt av myndigheterna såsom kartdata, bolagsinformation osv.

Övriga deltagare var:

 • Anders R Olsson
 • Peder Söderlind, Glykol
 • Martin Lindqvist, Glykol
 • Gunnar Nygren, Södertörns Högskola
 • Robert Leonardi, Södertörns Högskola
 • Helge Huttenrauch, Södertörns Högskola

Projektledare är Ester Appelgren och mer information om projektet hittar du här på Södertörns hemsida.

Statistiska centralbyrån (SCB) och data

Jag köpte(!) nyligen lite data från Statistiska centralbyrån (SCB) och fick då även en kopia av deras allmänna avtalsvillkor där följande bl.a. framgår:

För utnyttjande och spridning av arbetsresultatet utanför den egna organisationen gäller följande begränsningar: Arbetsresultatet får inte, varken helt eller delvis, vidare-försäljas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiella syften eller sammanhang av uppdragsgivaren.

Vilket är helt tokigt eftersom PSI-lagens syfte är att gynna en informationsmarknad, saxat från regeringens hemsida:

Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella.

Då kan man ju undra hur SCB tänker. Dock så tittar man när SCB:s allmänna avtalsvillkor fastställdes så ser man datumet 2009-09-09 vilket var före PSI-lagen vunnit laga kraft.

Så jag får enbart bygga icke-kommersiella tjänster på SCB:s data, intressant.

Uppdatering: Att SCB valt att göra så här resulterar i mindre skatteintäkter till staten samt eventuella nyanställningar till följd av projekt där denna data skulle kunna användas uteblir.

Uppdatering 2: Man bryter även mot PSI-lagen (lag 2010:566) genom att diskriminera kommersiell verksamhet. I lagen så framgår följande:

8 § Villkor för vidareutnyttjande ska vara relevanta och icke- diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Villkoren får inte i onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande.

Post- och Telestyrelsen (PTS) släpper data via API

Post- och Telestyrelsen (PTS) väljer nu att släppa offentlig data via API. Detta är så klart mycket välkomnande och något som dess GD (gerneraldirektör) Göran Marby berättade om för några månader sedan då jag träffade honom på KommITS-mässan där vi båda höll föredrag.

Den data som de nu först släpper ut är ”Sök operatör” dvs att du kan med hjälp av ett telefonnummer fastställa vilken operatör detta nummer tillhör. Detta har flera användningsområden där ett är att du kan ringa billigare (gratis?) inom vissa operatörer och kan då använda detta nya API direkt i din mobiltelefon för att se vilken operatör dina kontakter har.

Fredrik Oljeqvist, it-chef på PTS säger:

– Vi har under året fått många förfrågningar om ett API för tjänsten ”Sök operatör” så vi har beslutat oss för att utveckla och publicera ett sådant. De flesta förfrågningarna har kommit från utvecklare som vill skapa appar för smarta telefoner. Att publicera information på detta sätt ligger i linje med E-delegationens vision om att framtidens e-förvaltning ska utvecklas tillsammans med samhällets aktörer.

Denna kommentar anser jag visar på PTS är lyhörd på inkommande förfrågningar från utvecklare samt har koll på vad som händer inom e-förvaltningsområdet specifikt det PSI-arbete som E-delegationen driver gällande vidareutnyttjande av offentliga handlingar.

Teknisk dokumentation i PDF-form hittas här samt information hittas även här. På Twitter så berättar även PTS att det ej finns några restriktioner i användningen.

Bra jobbat! Nu får vi hoppas att fler myndigheter följer PTS utveckling och öppnar upp API:er.

Appening – 24h utveckling med öppen data

I helgen så går Appening av stapeln i Sundsvall.  Detta är ett event där det går ut på att bygga en tjänst på 24 timmar i lag eller själv där målet är att ta fram en tjänst baserad på offentlig data, ungefär som Codemocracy. Eventet genomförs i samarbete mellan E-delegationen och Mittuniversitet.

Mer information och Appenings webbplats hittas här: www.miun.se/appening. Tyvärr så kan jag själv inte deltaga men jag rekommenderar att du gör det!

Tipstack till Peter Krantz.

 

 

öppen data

Jag vet inte om det bara är jag som reflekterat över att öppen data och API:er prioriteras högre upp i agendor på myndighetsstaber, styrelser och nu senast hos Riksdagen och dess nya webbsida där en ”Öppen data” länk finns med direkt på förstasidan:

Den nya sidan för Riksdagen utvecklas av Know IT (CMS) med stöd av Doberman (design).

Källa: Daytona

Internet Discovery day & WSA-dagen

Har nu föreläst två dagar i rad om vikten av ett API och vad som händer med lagstiftningen runt detta (främst PSI-lagen). I tisdags så var jag på Internet Discovery day anordnat av Grädde Invest som var ett mycket grymt event.

I dag onsdag så var jag Web Service Awards och föreläste och hann även lyssna på några fler talare som berättade om webben. Intressant att höra Susanne Bergh berätta om Länsförsäkringars hemsida. Cecilia Nilsson berättade om Bokus och vikten av deras webbläsare. Samt en mängd andra intressanta talare.

Presentation enligt följande:

PSI-direktivet/lagen

Det händer en hel del i kölvattnet efter det att PSI-lagen vunnit laga kraft den 1:a Juli 2010.

Här är några intressanta länkar för dig som vill läsa vidare:

Registerförfattningar

E-offentlighetskommitténs har i sin utredning ”Allmänna handlingar i elektronisk form — offentlighet och integritet” (SOU 2010:4) framfört att allmänna handlingar ska lämnas ut i elektronisk form om så efterfrågas. Dock så finns det ett stort problem, och det är alla registerförfattningar som begränsar tillgång till offentliga register som återfinns i myndigheternas databaser.

När jag varit i kontakt med myndigheter så har dessa registerförfattningar flertalet gånger använts som anledning till att ej lämna ut information.

Att det finns behov för en genomgång av dessa registerförfattningar är något som många har påpekat under flera års tid men dock har inget hänt. Så därför tänkte jag ta upp bollen och åtminstone ge en liten bild av hur jag kan tänka mig att några av de nuvarande registerförfattningarna kan ändras.

I grova drag så anser jag att där exempelvis utlämnande i elektronisk form kan ske till SCB så bör även andra få tillgång till handlingarna, dock utan sekretessbelagda uppgifter. Samt att utlämnande av register bör ske i elektronisk form där sekretessbelagda uppgifter är bortsållde.

Det fick dock ett problem, det finns ett stort antal registerförfattningar. Vilket kan utläsas i en bilaga till Riksarkivets Lützenrapport:

Lützenbilaga (pdf)