Etikettarkiv: psi-direktivet

Registerförfattningar

E-offentlighetskommitténs har i sin utredning ”Allmänna handlingar i elektronisk form — offentlighet och integritet” (SOU 2010:4) framfört att allmänna handlingar ska lämnas ut i elektronisk form om så efterfrågas. Dock så finns det ett stort problem, och det är alla registerförfattningar som begränsar tillgång till offentliga register som återfinns i myndigheternas databaser.

När jag varit i kontakt med myndigheter så har dessa registerförfattningar flertalet gånger använts som anledning till att ej lämna ut information.

Att det finns behov för en genomgång av dessa registerförfattningar är något som många har påpekat under flera års tid men dock har inget hänt. Så därför tänkte jag ta upp bollen och åtminstone ge en liten bild av hur jag kan tänka mig att några av de nuvarande registerförfattningarna kan ändras.

I grova drag så anser jag att där exempelvis utlämnande i elektronisk form kan ske till SCB så bör även andra få tillgång till handlingarna, dock utan sekretessbelagda uppgifter. Samt att utlämnande av register bör ske i elektronisk form där sekretessbelagda uppgifter är bortsållde.

Det fick dock ett problem, det finns ett stort antal registerförfattningar. Vilket kan utläsas i en bilaga till Riksarkivets Lützenrapport:

Lützenbilaga (pdf)

En vecka efter PSI-lagen

Det är nu drygt en vecka sedan PSI-lagen fick laga kraft och jag har varit kontakt med ett antal myndigheter för att se hur de förhåller sig till den nya lagen. Detta är min erfarenhet än så länge:

Förvirring  och felaktiga tolkningar – Ingen myndighet verkar tolka lagen som den andra. Detta är många gånger också korrekt eftersom många myndigheter har olika förutsättningar då många register och databaser omfattas av registerförfattningar som eventuellt begränsar tillgång till dessa. Jag har granskat ett antal av dessa registerförfattningar och där framgår det många gånger att myndigheterna får lämna ut information men väljer då istället att inte lämna ut något just pg.a. att de inte måste. Sådana beslut från myndigheter kan så klart överklagas.

Sekretess och personuppgifter – Mycket av informationen som myndigheterna besitter innehåller information som kan härledas till en enskild individ och kan informationen göra detta så frångår myndigheterna direkt PSI-lagen. Exempelvis så lutar sig SCB på statistiksekretessen och lämnar därför inte ut den rådata som efterfrågas.

Om information som inte omfattas av sekretess begärs ut så lutar sig SCB istället på dess sekretesspolicy där man bl.a. gör en ändamålsprövning vilket är helt emot PSI-lagen där följande framgår: ”I lagen avses med vidareutnyttjande användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet.”

Papper papper papper – Som flertalet har påpekat så innefattar PSI-direktivet inte själva tillgängliggörandet av handlingen utan då måste andra lagar och förordningar tillämpas eller att myndigheten själva tar sig i kragen och tillhandahåller informationen för vidareutnyttjande. Ett arbete pågår dock om detta, se SOU 2010:4 ”Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet” som föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Ej insatta myndigheter – ”PSI sa du att det hette? Ny lag? Vänta så kopplar jag dig till försäljningsavdelningen av information…” Suck.

Uppdatering: Värt att tillägga är också att många myndigheter tillhandahåller informationstjänster gratis på sin hemsida. Om en entreprenör vill konkurrera mot en sådan tjänst så  kostar det många gånger flera hundra tusen eller miljoner för att få ut information för att erbjuda samma tjänst som myndigheten.

Sist men inte minst så har ett antal myndigheter upprättat dedikerade PSI-webbsidor med information:

Saknas någon myndighet?

Öppen tillgång till myndighetsdata

Med nya PSI-direktiven strax inskrivet lagboken så kan inte myndigheter ducka längre. Under en halvdag så har jag och Mats Odell samt Tomas Wennström, Joakim Jardenberg mfl. talat om tillgången till öppen information hos myndigheter.

Surrealistiskt nog så skickade jag in min presentation till Handelskammaren som OpenOffice ODP-format vilket de ej kunde hantera så jag konverterade till Microsofts proprietära format PPT vilket resulterade i att min Hans Rosling inspirerade slide föll bort.

Många intressant diskussioner uppkom om bl.a. hur mycket myndigheter skulle förädla informationen innan den släpps fri. Detta innebär troligtvis också fler licensvillkor etc. hur den får användas. De flesta verkade vara överens om att desto råare desto bättre.

Jag gav även de generaldirektörer som var på plats ett erbjudande att lösa deras eventuella problem att skapa ett API. Tyvärr så är det nog inte där skon klämmer.

Update: Tomas underbara presentation finns nu här.

Bild: svalin