Etikettarkiv: psi-direktivet

Möte med civil- och bostadsministern

För några veckor sedan så fick jag en inbjudan att delta vid ett rundabordssamtal med Stefan Attefall som är civil- och bostadsminister. Anledningen till mötet är att PSI-lagen som jag är väl insatt i ligger hos Socialdepartementet där ministern är ansvarig.

Här kan du se mina råa anteckningar från mötet:

 • Nytt direktiv från EU på väg/här.
 • Syfte med mötet är att att lyssna in om erfarenhet från PSI-lagen.
 • Metria ett sätt att särskilja verksamheten i Lantmäteriet, Lantmäteriet ligger under departementet.
 • Rolf tycker det är konstigt att priserna skiljer sig så ofantligt mycket samt att det ekonomiska beräkningsunderlaget för datatjänsterna sammanfattas till ungefär ”300 miljoner i utgifter, 300 miljoner i intäkter”.
 • Budgetproppen nämnder tillhandahållande information om vidareutnyttjande. Regeringen framhåller att beaktning till
 • vidareutnttyjande.
 • Åtgärder som vidtagits med anledning av PSI-lagen.
 • Många eniga om att myndigheternas intäkter från försäljning av data ej ska gå till byggande av nya tjänster som många gånger konkurrerar mot företag. Råare data är bättre!
 • PSI-lagen utvidgas till kulturinstitutioner.
 • Medlemsstater ska utse myndighet med befogenhet inom området.
 • Nytt reviderat förslag från EU kom igår.
 • I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft.
 • Räcker inte att data ska publiceras elektroniskt.
 • Jag nämner att många myndigheter är bra att upprätta PSI-webbsidor men glömmer att informera om många maskinläsbara källor. API är att föredra, dock är maskinläsbar data första prio.
 • Myndighet som tillsynsfunktion för PSI-lagen. Kan vite vara något undrar Rolf? Departementet säger att dom inte är emot tillsyn, men emot hur EU vill styra hur Sverige ska implementera tillsynen.
 • Trafikbranschen länge varit konservativ. Trafiklab jobbar med att öppna upp data från sektorn.
 • Trafiklab anordnade Travelhack. Mer spänande och innovativa tjänster på 24h än vad branschen klarat på 10 år
 • PSI-Alliance driver överklagande mot Konkurrensverket, lång historia. Ministern intresserad att följa hur det går.
 • Stockholms handelskammare gillar danska ”datajägare” som hittar och hjälper frigöra data.
 • Tågtavlan och Res i Stockholm bra exempel på ”PiratAppar”, ministern förvånad över att Res i Stockholm inte är utvecklad av SL. Även förvånad att utvecklaren Eric ej tjänar några pengar. Elias nämner att SL har svårt att stötta projektet bl.a. pga LOU.
 • Slumpfaktorn stor faktor i dagsläget om information eller appar skapas.
 • Enskilda handläggare eller avdelningar på myndigheter kan spela roll om utfående av data.
 • Innovationsrådet kan man vända sig till, ligger under Socialdep.
 • Ministern nämner gällande innovation gällande vården. Bemanning av vården, dock fanns inga pengar för utveckling inom det området. Förhindra utveckling av tjänst som dom tyckte var spännande. Offentlig sektor/landsting.
 • Krantz tipsar om Innovationsrådest rapport om LEAN-synen.

Förutom undertecknad så medverkande tjänstemän från ministerns stab och några andra departement.

Externa inbjudna deltagare var:

 • PSI-Alliance, Rolf Nordqvist
 • IT/Telecomföretagen, Ann-Marie Fransson
 • Stockholms Handelskammare, Fredrik Sand
 • Egenföretagare Peter Krantz
 • Google/Sverige, David Mothander
 • Företagarna, Ulrika Dyrke
 • Hitta.se, Kent Edlund
 • Samtrafiken i Sverige AB, Elias Arnestrand
 • Nordstedts Juridik AB, Dag Brodin
 • Almega, Per Nygårds

Uppdatering: Nu har även Socialdepartementet skrivit om mötet på sin hemsida.

Vasaloppet och ministermöten

Har nu avklarat Vasaloppet öppet spår för första gången i mitt liv, detta var ett av mina nyårslöften för 2010(!). Kom in på under 8h så nästa år har jag som mål att komma i mål på under 7h. Vasaloppet är en folkfest utan dess like och grymt bra anordnat samt något jag rekommenderar alla att testa.

Så här såg jag ut när jag gick i mål efter 9 mil på skidor mellan Sälen och Mora:

Har även fått inbjudan att träffa bostadsministern för att diskutera PSI-direktivet. Detta blir tredje ministern som jag träffar på kort tid och det är alltid kul att vara med och sprida budskapet för öppnare data från våra myndigheter och statligt ägda bolag.

Och tydligen är jag en av Sveriges kreativaste IT-personer enligt InternetWorld, se listan här.

Workshop om databasjournalistik

Bild från http://www.customicondesign.com/free-icon/Södertörns Högskola har inlett en förstudie inför ett eventuellt forskningsuppdrag inom området databasjournalistik. Jag och Peter Krantz, Kristoffer Sjöholm (SVT) och Helena Bengtsson (SVT) mfl. medverkade på en första halvdags workshop inom ämnet. Målet var att belysa ett antal problemområden, upparbeta en kontaktyta mellan deltagare samt försöka skapa en samsyn inom området öppen data, PSI-lagen och databasjournalistik.

Vi kom fram till en hel del intressanta saker och förhoppningsvis så kommer det även att komma ett 24h Hackaton framöver gällande databasjournalistik. Flertalet deltagare ansåg även att namnet databasjournalistik var lite felaktigt och att det istället bör heta datajournalistik för att mer spegla verkligheten.

Jag tyckte att det var intressant att vi alla arbetat med öppen data men med olika förutsättningar och infallsvinklar. Med lite perspektiv så kan man verkligen säga att ”open data is the new oil”.

Vi diskuterade även vad för data från myndigheter som är intressant ute på marknaden och efterfrågan är framförallt sådant som säljs dyrt av myndigheterna såsom kartdata, bolagsinformation osv.

Övriga deltagare var:

 • Anders R Olsson
 • Peder Söderlind, Glykol
 • Martin Lindqvist, Glykol
 • Gunnar Nygren, Södertörns Högskola
 • Robert Leonardi, Södertörns Högskola
 • Helge Huttenrauch, Södertörns Högskola

Projektledare är Ester Appelgren och mer information om projektet hittar du här på Södertörns hemsida.

Statistiska centralbyrån (SCB) och data

Jag köpte(!) nyligen lite data från Statistiska centralbyrån (SCB) och fick då även en kopia av deras allmänna avtalsvillkor där följande bl.a. framgår:

För utnyttjande och spridning av arbetsresultatet utanför den egna organisationen gäller följande begränsningar: Arbetsresultatet får inte, varken helt eller delvis, vidare-försäljas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiella syften eller sammanhang av uppdragsgivaren.

Vilket är helt tokigt eftersom PSI-lagens syfte är att gynna en informationsmarknad, saxat från regeringens hemsida:

Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella.

Då kan man ju undra hur SCB tänker. Dock så tittar man när SCB:s allmänna avtalsvillkor fastställdes så ser man datumet 2009-09-09 vilket var före PSI-lagen vunnit laga kraft.

Så jag får enbart bygga icke-kommersiella tjänster på SCB:s data, intressant.

Uppdatering: Att SCB valt att göra så här resulterar i mindre skatteintäkter till staten samt eventuella nyanställningar till följd av projekt där denna data skulle kunna användas uteblir.

Uppdatering 2: Man bryter även mot PSI-lagen (lag 2010:566) genom att diskriminera kommersiell verksamhet. I lagen så framgår följande:

8 § Villkor för vidareutnyttjande ska vara relevanta och icke- diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Villkoren får inte i onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande.

Så byggde jag Biståndet.se

Uppdatering: Läs även om lanseringen av OpenAID där jag var med.

Jag tänkte redovisa hur jag byggde webbtjänsten Biståndet.se på några få timmar. Först och främst så läste jag den dokumentation som återfinnes till OpenAID API:et. Efter detta så skrev jag ihop en funktion som utifrån en URL hämtar hem data över HTTP och cachar denna i Redis:

$redis = new Redis();

$redis->connect('127.0.0.1', 6379);

function fetch($url) {
 global $redis;
 if(!$c = unserialize($redis->get($url))) { // Check if query is cached
  $c = json_decode(safeJSON_chars(file_get_contents($url))); // JSON fetch and decode
  $ret = $redis->set($url, serialize($c));
 }
 return $c;
}

Funktionen safeJSON_chars hittas här och används för att filtrera bort skräptecken.

Sedan genomför jag en första hämtning av samtliga länder och dess tillhörande bistånd:

$c = fetch("http://api.openaid.se/api/v1/country?");

foreach($c as $key => $val) {

$title = $val->name;

osv..

insertpost($title,  $osv..);

}

Sedan använder jag funktionen wp_insert_post() för att göra ett inlägg direkt in i WordPress. Den som är observant ser att jag lagrar frågorna mot OpenAID i all evighet vilket ej bör göras.

Appening – 24h utveckling med öppen data

I helgen så går Appening av stapeln i Sundsvall.  Detta är ett event där det går ut på att bygga en tjänst på 24 timmar i lag eller själv där målet är att ta fram en tjänst baserad på offentlig data, ungefär som Codemocracy. Eventet genomförs i samarbete mellan E-delegationen och Mittuniversitet.

Mer information och Appenings webbplats hittas här: www.miun.se/appening. Tyvärr så kan jag själv inte deltaga men jag rekommenderar att du gör det!

Tipstack till Peter Krantz.

 

 

öppen data

Jag vet inte om det bara är jag som reflekterat över att öppen data och API:er prioriteras högre upp i agendor på myndighetsstaber, styrelser och nu senast hos Riksdagen och dess nya webbsida där en ”Öppen data” länk finns med direkt på förstasidan:

Den nya sidan för Riksdagen utvecklas av Know IT (CMS) med stöd av Doberman (design).

Källa: Daytona

Öppen data från myndigheter via API

Nedan presentation höll jag på E-delegationens möte ”Öppet möte om öppen data”. För att försöka förklara innebörden av API och öppen data hos myndigheter.

E-delegationen berättade bl.a. om deras uppdrag samt vad de gör inom området. Andra föredragshållare listas även nedan, förhoppningsvis så lägger även E-delegationen upp samtliga presentationer.

Agenda för mötet:

 1. Presentation om delegationens arbete, status och vision E-delegationens kanslichef Claes Thagemark
 2. Presentation om öppen data Daniel Akenine, NTO, Microsoft AB
 3. Tankar om PSI-lagen och hur den skulle kunna implementeras Mathias Ekman, Modul1
 4. PSI och öppenhet, vikten av standarder i det fortsatta PSI-arbetet Andreas Lundgren, IBM
 5. Thomas Gäfvert, Lemontree
 6. Järnvägsinformation och geodata Roger Fagerud, Trafikverket
 7. Syn på vidareutnyttjande av offentlig data Rolf Nordqvist, PSI Alliance
 8. Presentation om öppen data Claes-Olof Olsson, Föreningen Sambruk, Sandvikens kommun
 9. Datakvalité, informationsaggregering, förutsättningar för utnyttjande av data från flera källor Staffan Malmgren, Domstolsverket
 10. Jonas Lejon, Triop AB

PSI-direktivet/lagen

Det händer en hel del i kölvattnet efter det att PSI-lagen vunnit laga kraft den 1:a Juli 2010.

Här är några intressanta länkar för dig som vill läsa vidare:

Codemocracy

I helgen är det dags för Codemocracy. Codemocracy är ett event där utvecklar träffas och skapar tjänster runt API:er och information som tillhandahålls av myndigheter. Det kommer även ske en hel del diskussioner och debatter om hur fler myndigheter kan sjösätta härliga API:er som gör att vi utvecklare kan nyttja informationen.

Jag kommer att ingå i ett team med Emil Stenström som bloggar på friendlybit.com. Om vi har tur så kommer det även att dyka upp en och annan politiker om de inte har fullt upp så här i valtider.

För mer information se Codemocracy.se