Etikettarkiv: öppen data

Hackathon i datajournalistik

Föreningen FAJK och Journalistik/Medieteknik på Södertörns högskola och forskningsprojektet Databasjournalistik arrangerar Sveriges första journalistiska hackathon.

Hacket går av stapeln Lördag 5 maj kl 10.30 – Söndag 6 maj kl 14.30 och kommer att vara på Södertörns högskola, Flemingsberg, Stockholm.

Vi vill skapa en mötesplats för journalister, utvecklare och grafiker som gillar data. Vi vill utmana er att tillsammans hitta journalistiska historier som redaktionerna i dag missar. Vi vill också att ni söker nya sätt att presentera de här historierna på, till exempel i form av datavisualiseringar, appar och webbtjänster.

Ni kommer att ha 24 timmar på er att ta fram en nyhet, en visualisering eller en applikation/webbtjänst baserad på Stockholm stads data. Vi uppmuntrar er att kombinera deras data med annan tillgänglig data.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer. För mer information se fajk.nu.

Detta inlägg får ej läsas i kommersiellt syfte

Oftare och oftare så stöter jag på meningen ”Detta får inte användas för kommersiellt bruk” vilket stör mig. Jag har förståelse om det exempelvis är olika prissättningar för kommersiellt bruk men att enbart förhindra kommersiellt syfte är helt åt skogen.

Tidigare så var det SCB som visade sig ha två prislistor men tog standard betalt för icke kommersiellt bruk och informerade överhuvudtaget inte att det fanns en prislista för kommersiellt bruk. Nu senaste så behövde jag ta del av forskningsdata som indata till en algorithm men forskningen fick inte användas i kommersiella syften. Det innebär att jag måste ta fram samma data igen vilket innebär dubbelarbete.

Visst det är bra för BNP och fler får jobb om vi har dubbelarbeten. Jag förespråkar öppen källkod och öppen data, dessa två kan se till att storverk blir till.

Workshop om databasjournalistik

Bild från http://www.customicondesign.com/free-icon/Södertörns Högskola har inlett en förstudie inför ett eventuellt forskningsuppdrag inom området databasjournalistik. Jag och Peter Krantz, Kristoffer Sjöholm (SVT) och Helena Bengtsson (SVT) mfl. medverkade på en första halvdags workshop inom ämnet. Målet var att belysa ett antal problemområden, upparbeta en kontaktyta mellan deltagare samt försöka skapa en samsyn inom området öppen data, PSI-lagen och databasjournalistik.

Vi kom fram till en hel del intressanta saker och förhoppningsvis så kommer det även att komma ett 24h Hackaton framöver gällande databasjournalistik. Flertalet deltagare ansåg även att namnet databasjournalistik var lite felaktigt och att det istället bör heta datajournalistik för att mer spegla verkligheten.

Jag tyckte att det var intressant att vi alla arbetat med öppen data men med olika förutsättningar och infallsvinklar. Med lite perspektiv så kan man verkligen säga att ”open data is the new oil”.

Vi diskuterade även vad för data från myndigheter som är intressant ute på marknaden och efterfrågan är framförallt sådant som säljs dyrt av myndigheterna såsom kartdata, bolagsinformation osv.

Övriga deltagare var:

 • Anders R Olsson
 • Peder Söderlind, Glykol
 • Martin Lindqvist, Glykol
 • Gunnar Nygren, Södertörns Högskola
 • Robert Leonardi, Södertörns Högskola
 • Helge Huttenrauch, Södertörns Högskola

Projektledare är Ester Appelgren och mer information om projektet hittar du här på Södertörns hemsida.

Gästbloggat hos ISOC-SE

Jag har gästbloggat på den nya ISOC-SE bloggen. (The Sweden Chapter of the Internet Society). ISOC-SE är en svensk ideell allmännyttig förening som verkar för ett demokratiskt, sunt, lättanvänt och säkert Internet för alla – utan onödiga regleringar.

Läs mer på bloggen här: http://isoc.se/blogg.

Så byggde jag Biståndet.se

Uppdatering: Läs även om lanseringen av OpenAID där jag var med.

Jag tänkte redovisa hur jag byggde webbtjänsten Biståndet.se på några få timmar. Först och främst så läste jag den dokumentation som återfinnes till OpenAID API:et. Efter detta så skrev jag ihop en funktion som utifrån en URL hämtar hem data över HTTP och cachar denna i Redis:

$redis = new Redis();

$redis->connect('127.0.0.1', 6379);

function fetch($url) {
 global $redis;
 if(!$c = unserialize($redis->get($url))) { // Check if query is cached
  $c = json_decode(safeJSON_chars(file_get_contents($url))); // JSON fetch and decode
  $ret = $redis->set($url, serialize($c));
 }
 return $c;
}

Funktionen safeJSON_chars hittas här och används för att filtrera bort skräptecken.

Sedan genomför jag en första hämtning av samtliga länder och dess tillhörande bistånd:

$c = fetch("http://api.openaid.se/api/v1/country?");

foreach($c as $key => $val) {

$title = $val->name;

osv..

insertpost($title,  $osv..);

}

Sedan använder jag funktionen wp_insert_post() för att göra ett inlägg direkt in i WordPress. Den som är observant ser att jag lagrar frågorna mot OpenAID i all evighet vilket ej bör göras.

Appening – 24h utveckling med öppen data

I helgen så går Appening av stapeln i Sundsvall.  Detta är ett event där det går ut på att bygga en tjänst på 24 timmar i lag eller själv där målet är att ta fram en tjänst baserad på offentlig data, ungefär som Codemocracy. Eventet genomförs i samarbete mellan E-delegationen och Mittuniversitet.

Mer information och Appenings webbplats hittas här: www.miun.se/appening. Tyvärr så kan jag själv inte deltaga men jag rekommenderar att du gör det!

Tipstack till Peter Krantz.

 

 

öppen data

Jag vet inte om det bara är jag som reflekterat över att öppen data och API:er prioriteras högre upp i agendor på myndighetsstaber, styrelser och nu senast hos Riksdagen och dess nya webbsida där en ”Öppen data” länk finns med direkt på förstasidan:

Den nya sidan för Riksdagen utvecklas av Know IT (CMS) med stöd av Doberman (design).

Källa: Daytona

Öppen data från myndigheter via API

Nedan presentation höll jag på E-delegationens möte ”Öppet möte om öppen data”. För att försöka förklara innebörden av API och öppen data hos myndigheter.

E-delegationen berättade bl.a. om deras uppdrag samt vad de gör inom området. Andra föredragshållare listas även nedan, förhoppningsvis så lägger även E-delegationen upp samtliga presentationer.

Agenda för mötet:

 1. Presentation om delegationens arbete, status och vision E-delegationens kanslichef Claes Thagemark
 2. Presentation om öppen data Daniel Akenine, NTO, Microsoft AB
 3. Tankar om PSI-lagen och hur den skulle kunna implementeras Mathias Ekman, Modul1
 4. PSI och öppenhet, vikten av standarder i det fortsatta PSI-arbetet Andreas Lundgren, IBM
 5. Thomas Gäfvert, Lemontree
 6. Järnvägsinformation och geodata Roger Fagerud, Trafikverket
 7. Syn på vidareutnyttjande av offentlig data Rolf Nordqvist, PSI Alliance
 8. Presentation om öppen data Claes-Olof Olsson, Föreningen Sambruk, Sandvikens kommun
 9. Datakvalité, informationsaggregering, förutsättningar för utnyttjande av data från flera källor Staffan Malmgren, Domstolsverket
 10. Jonas Lejon, Triop AB