Etikettarkiv: nosql

Webbutveckling för framtiden

HTML5Att webbutveckla för framtiden eller åtminstone anamma nya tekniker är något som jag gör ständigt. Här är några av de förbättringar/framsteg jag gör:

 • Från MySQL till Redis
 • Från HTML4 till HTML5
 • Från Apache till Nginx
 • Från sed/awk etc till MapReduce med Hadoop

Sen försöker jag i viss mån även att förbättra följande:

 • Nyttja PHP-frameworks i större omfattning
 • Webb-frameworks (typ Twitter Bootstrap)
 • Från PayPal till DIBS eller motsvarande för betalningslösningar
 • Och även uppgradera gammal kod att fungera med nya PHP-versioner, några saker jag ändrar är bl.a. mysql_* till mysqli_ och php short tags
 • Cufón

Så man slipper uppfinna hjulet allt för många gånger och att kod slutar fungera vid uppgraderingar. Men det finns även ett antal nya tekniker som jag önskar att jag hade mer tid att testa:

Något fundamentalt som jag missat?

GeekMeet föreläsning i Västerås

I går kväll så var jag på ett trevligt event vid namn GeekMeet VST i Västerås och föreläste om offentlig data. För lokal och förfriskningar stod Internetfabriken för, tack! Förutom min föreläsning så föreläste även Peppe Bergqvist om NoSQL.

Presentationer, diskussioner osv finnes på Facebookgruppen.

Mer om Geekmeet VST: www.geekmeetvasteras.se samt bilder.

Bild tagen av David Paulsson.

Snabbare Redis

Du som följer denna blogg sedan en tid tillbaka vet kanske att jag har en liten förkärlek till Redis som är en key-value storage mjukvara. Jag har tidigare genomfört prestandatester som visat på att Redis är sjukt snabbt för både läsning och skrivning, eller som de själva beskriver:

Redis is pretty fast!, 110000 SETs/second, 81000 GETs/second in an entry level Linux box. Check the benchmarks.

Och eftersom jag använder Redis i mer eller mindre alla mina nya projekt så testade jag huruvida det är möjligt att få upp hastigheten ytterligare, och det visade sig vara möjligt. Enligt följande så kan du minska minnesförbrukning och få upp hastigheten mellan 20-90%.

Först och främst så bör du installera Redis 2.2 RC1 som bl.a. stödjer Unix sockets vilket gör att du inte behöver ta en extra omväg över TCP/IP-stacken.

Sedan så måste du se till att det klientbibliotek du använder mot Redis stödjer Unix sockets, py-redis gör det med en patch (se längst ner) samt så stödjer phpredis Unix-sockets. Ändra även i redis.conf genom att lägga till följande:

unixsocket /ebs/redis.sock

Vilket pekar ut sökvägen till den socket som skall användas för kommunikation, konfigureras även när du ansluter i ditt klientbibliote på följande sätt när det gäller PHP (phpredis):

if(!$redis->connect('/ebs/redis.sock'))
   die("Can't connect to redis socket\n");

Och för Python:

r = redis.Redis(host='/ebs/redis.sock', port=0, db=0)

Om du vill vara ännu våghalsig så kan du ställa in hur ofta Redis skall skriva till disken och där har jag bortkommenterat så att skrivningar ej görs allt för ofta. Detta leder dock till att du kan förlora information:

#save 900 1
#save 300 10
save 60 10000
rdbcompression no

Uppdatering: Ett annat sätt att få upp prestandan är att använda pipelines vilket gör att kommandon  ej exekveras direkt och väntar på att din pipe skall exekveras istället. Montera även filsystemet med noatime vilket kan snabba upp diskskrivningar.

NoSQL: Redis, CouchDB och MongoDB prestanda

Eftersom jag testar NoSQL-mjukvaror såom Redis, CouchDB och MongoDB just nu  så genomförde jag ett litet prestandatest där Redis vann över CouchDB och MongoDB.

Så här lång tid tog det att stoppa in 100 000 objekt i en databas:

MongoDB

db version v1.2.2, pdfile version 4.5
real    13.306s
user    9.130s
sys     0.940s

Redis

Redis version 1.3.17
real    7.044s
user    5.330s
sys     0.070s
Redis version 2.1.5 (8d3e063a:0)
real    6.400s
user    4.760s
sys     0.110s

CouchDB

Apache CouchDB version 0.10.0

Fick inte vara med för att det tog 4 sekunder att sätta in 100 objekt. Ungefär samma prestanda som Amazon SQS, och då använde jag även full_commit=False vilket bör öka prestandan. Ska testa Hovercraft för att se om jag kan få upp prestandan.

Observera även att ovan tid inkluderar exekvering av Python, inladdning av moduler samt den kod som körs mellan det att information trycks in.

MongoDB – Test av NoSQL, del 1

Som läsare av denna blogg så vet du nog vid det här laget att jag har en stor kärlek till det som kallas för NoSQL. Dvs systemlösningar som inte enbart innefattar SQL.

Tre av de stora kandidaterna till att snabba upp MySQL eller byta ut MySQL helt heter Redis, CouchDB samt MongoDB men vilken ska man välja? Som du kanske förstår så finns det inget bra svar på detta men jag tänkte här nedan försöka ge en liten inblick hur det är att installera och använda respektive dokumentcentrerad (icke SQL) databas.

Andra NoSQL-system som är värda att nämna är Neo4j, Tokyo Cabinet, Memcache samt Cassandra.

Bakgrund MongoDB

Används av sajter såsom bit.ly och foursquare. Utvecklat i C++ och överbryggar RDBMS och nyckel-värde lagring.

Installation MongoDB

Installationen gick mycket smidigt på mitt Ubuntu 10.10 system med hjälp av apt:

$ sudo apt-get install mongodb-server

Då installeras MongoDB, xulrunner samt så läggs en användare vid namn mongodb upp. Mongodb lyssnar även på två TCP-portar på 127.0.0.1

För PHP-stöd till MongoDB så kan pecl-porten användas och installeras på följande sätt:

$ sudo pecl install mongo

Om du får ett felmeddelande i stil med:

sh: phpize: not found
ERROR: `phpize’ failed

Så måste Ubuntu-paketet php5-dev installeras där phpize ingår. För att sedan få php att ladda in mongo-modulen så kan följande kommando användas:

$ sudo sh -c ”echo extension=mongo.so > /etc/php5/conf.d/mongo.ini”

För att sedan använda MongDB så kan exempelvis följande PHP-kod användas för test:

<?php

// connect

$m = new Mongo();

// select a database

$db = $m->comedy;

$collection = $db->cartoons;

// add an element

$obj = array( "title" => "Calvin and Hobbes", "author" => "Bill Watterson" );

$collection->insert($obj);

// find everything in the collection

$cursor = $collection->find();

// iterate through the results

foreach ($cursor as $obj) {

echo $obj["title"] . "\n";

}

// disconnect

$m->close();

?>

För att sedan verifiera testa:

$ php mongodb.php

Så bör följande visas:
Calvin and Hobbes
Andra inlägg i denna serie kommer snart.

NoSQL – MySQL och memcached på väg bort

Jag ser fler och fler välja alternativa lösningar till MySQL och memcached och väljer då istället exempelvis Redis eller Cassandra. Ryan King som jobbar på Twitter intervjuades nyligen och berättade att de håller på att gå över till Cassandra för att lagra deras ofantliga mängder med tweets.

Som jag har skrivit tidigare så använder jag Redis för alla mina nya projekt men ser även till att ha en kopia kvar i MySQL för att Sphinx skall indexera fritext. Men jag kommer förmodligen att skippa MySQL helt snart eftersom Sphinx även kan läsa in exempelvis fritext från XML som kan genereras från innehållet i Redis.

När jag startar mitt nästa projekt så kommer jag att skippa MySQL och memcache helt och försöka att bygga en lösning som enbart förlitar sig på Redis (och Sphinx så klart).

Kategorisering av de olika lagringstyperna:

 • Key-value stores: Redis, Scalaris, Voldmort, and Riak.
 • Document stores: Couch DB, MongoDB, and SimpleDB.
 • Record stores: BigTable, HBase, HyperTable, and Cassandra.
 • Scalable RDBMSs: MySQL Cluster, ScaleDB, Drizzle, and VoltDB.

Glöm inte läsa denna rapport som nyss släpptes på ämnet:

High Performance Scalable Data Stores av Rick Cattell

NoSQL here we come.