Etikettarkiv: ISOC-SE

Så arbetar .SE:s styrelse

CC BY 2.0 Flickr @kalexanderson
Bild CC BY 2.0 Flickr @kalexanderson

Jag  är sedan några månader invald i .SE:s styrelse med 9 andra personer (inklusive suppleant och sekreterare) och tänkte berätta utifrån mitt perspektiv hur vi jobbar. Arbetet styrs först och främst av den urkund som en gång i tiden upprättades samt stadgar och en arbetsordning för styrelsen. Några av de myndigheter som bedriver tillsyn gällande .SE:s verksamhet är Länsstyrelsen och PTS.

Vi träffas runt 8 gånger per år och några av dom återkommande punkterna på agenda är att vi går igenom ekonomi tillsammans med VD samt så rapporterar VD:n om verksamheten i stort.

Styrelsen beslutar även om stiftelsens mål på lång samt medellång sikt och det är på en övergripande nivå. Det är sedan via VD:n och ledningsgruppen som dessa övergripande beslut bryts ner och effektueras i organisationen.

Vi är en grupp med personer där alla har sin unika infallsvinkel och syn på saker vilket jag tycker är bra och något som en styrelse bör ha. Och eftersom vi sitter på en unik situation i Sverige så är det viktigt att vi förvaltar .SE ccTLD:n och stiftelsen på ett bra sätt. Det innebär att .SE medverkar till att internet utvecklas i en positiv riktning i Sverige men även att .SE är en attraktiv och bra arbetsplats.

Några av de projekt som .SE bedriver är Webbstjärnan, bokpublicering, statistikframtagning, Internetfonden, satsningar på ökad digital delaktighet, konferensen Internetdagarna och seminariertestverktyg, utveckling av program med öppen källkod, stöd vid införandet av IPv6.

Även om jag tycker att det är viktigt med transparens så omfattas det mesta av styrelsens arbete av sekretess.

Psst! Du vet väl att du kan bidra till internets utveckling genom att bli medlem i ISOC-SE?

För internets bästa ❤️

Jag har två nya uppdrag där jag verkar för internets bästa. Det är två styrelseuppdrag där det enda är för .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) sedan November 2014 och det andra är Internet Society Sweden Chapter (ISOC-SE) sedan förra veckan.

Även så anordnar jag och Anne-Marie Eklund-Löwinder säkerhetsspåret för årets Internetdagarna som går av stapeln i November.

Men vad är för internets bästa då? Jo, du får nog olika svar beroende på vem du frågar men det jag tycker är viktigt är följande:

  • Fler lär sig programmera genom exempelvis barnhack
  • Ökad mångfald inom internetbranschen
  • Öppna data och entreprenörskap
  • Säkerhet såsom krypteringDNSSEC
  • IPv6
  • Robusthet, driftsäkerhet och stabilitet

Det är roliga uppdrag och förhoppningsvis kan min medverkan göra internet till en lite bättre plats. Och om du gillar internet så tycker jag att du ska gå med i den ideella föreningen ISOC-SE som kostar 350kr / år.

Vad tycker du är viktiga internetfrågor?

Bild CC BY 2.0 @balleyne

älskar du Internet?

Om du, precis som jag älskar Internet så tycker jag att du ska bli medlem i ISOC-SE (The Sweden Chapter of the Internet Society). Själv blev medlem första gången för ungefär 10 år sedan då jag som tonåring var nyinflyttad till Stockholm. Jag ville lära mig mer om DNS, IPv6 och vilka nya protokoll som var på gång.

ISOC-SE anordnar seminarier flertalet gånger varje år då fokus ges på olika områden. ISOC-SE har även bildat stiftelserna Netnod och .SE vilket är en anmärkningsvärd del i svensk Internethistoria. ISOC-SE är en ideell förening och att närvara vid seminarium är kostnadsfritt och även ibland öppna för icke medlemmar.

I dag så hade även ISOC-SE årsmöte och fram valdes ett antal nya styrelsemedlemmar och en ny ordförande vid namn Predrag Mitrovic. Östen Frånberg avsade sig omval efter 15 år som ordförande.

Gästbloggat hos ISOC-SE

Jag har gästbloggat på den nya ISOC-SE bloggen. (The Sweden Chapter of the Internet Society). ISOC-SE är en svensk ideell allmännyttig förening som verkar för ett demokratiskt, sunt, lättanvänt och säkert Internet för alla – utan onödiga regleringar.

Läs mer på bloggen här: http://isoc.se/wp.