Etikettarkiv: idéer

Min väg från idé till färdig webbplats

Vägen från det att en idé föds tills det att webbplatsen är klar kan se ut på lite olika sätt. På ungefär följande sätt ser det ut för mig:

Steg 1 – Idéfas

Denna idé till webbsajt kan komma på olika sätt men oftast så sker det genom att jag klurar på domännamn som skulle vara intressanta eller det vanligaste är att jag får en idé hur jag kan göra om någon befintlig idé på ett mer innovativt eller annorlunda sätt. Många gånger så har jag även kommit på bra idéer och köpt domännamn och sedan glömt bort själva ideén så brukar kolla igenom min domänportfolio ibland för att friska upp minnet.

Så här kan de se ut när jag spånar:

Idé: Svensk tjänst för att mikroblogga. Kan det fungera i Sverige, troligtvis. Utveckling som måste göras, troligtvis mer än en månad. Eventuella intäktsmodeller? Domän?

Och på detta sätt spånar jag vidare, bra att fråga sig själv är om man vill satsa på den svenska marknaden eller internationellt.

Ordspråket ”Thinking outside the box” är en bra ledning.

Steg 2 – Förutsättningar och tidsuppskattning

Jag undersöker huruvida denna idé går att utföra eller ej på skälig tid, och för mig är detta under två månader från idé till något som fungerar någorlunda. Och i denna fas brukar någon typ av proof-of-concept kod finnas. Observera att detta är tid som jag lägger ner på min fritid och hur mycket fritid jag har har är rätt svårt att uppskatta.

Steg 3 – Implementation

I denna fas försöker jag få upp en lätt webbsida och där mycket fungerar men kanske utan grafik. Eller enbart att det finns information i en databas som jag avser att bygga ett webbgränssnitt till. Kanske så att 70% av koden finns klar i denna fas.

Steg 4 – Test

Sajten ligger uppe under en till två veckor där jag själv testar sajten och låter kompisar testa tjänsten för att komma med synpunkter och en hel del buggar brukar fixas. En hel del funktioner brukar också läggas till i denna fas. XHTML validering samt SEO-arbete görs även i denna testfas.


Som det ser ut nu så har jag 4-5 idéer som jag avser att sjösätta under detta år. Jag kommer främst att fokusera på den internationella marknaden men några svenska sajter kommer det också att bli.En sak som jag har problem med är att försöka vara fokuserad på ett och samma projekt under fler veckor, men med max någon dags kodande på andra projekt så brukar det gå att fokusera på ett projekt. Jag försöker även skapa webbsajter som inte kräver så mycket underhåll så att jag kan fokusera på utveckling av nya projekt istället.