Etikettarkiv: Google

Google och AJAX

Google så jobbar det säkert många smarta människor men detta var något av det dummaste jag har sett. Att implementera och köra JavaScript direkt i crawlern med de resurser Google har lär ju inte vara allt för svårt?
Google, här har ni två  alternativ. Finns några fler också:

  1. Exekvera JavaScript via SpiderMonkey. Lista ut vad som är relevant och följ upp
  2. Firefox går att köra i debugläge och då går det att plocka ut diverse AJAX-anrop (NSPR_LOG_FILE/NSPR_LOG_MODULES). Detta genererar tonvis med loggfiler, blir exempelvis en 38,105 rader loggfil för Aftonbladet.se

Här är presentationen:

Google Wave server med FedOne

Eftersom det varit sådan hysteri angående Google Wave idag så tänkte jag ta tag i saken och testa det ”nya” protokollet. Sagt och gjort så läste jag installationsanvisningarna för XMPP-servern OpenFire och sedan checkade jag ut FedOne-servern från Google Code och körde igång den.

Sedan så anslöt sig @bolstad och vi snackade lite över Google Wave med hjälp av fedone-klienten.

GoogleWave

För installationsanvisningar se här: http://code.google.com/p/wave-protocol/wiki/Installation

Google Analytics API

Google Analytics har ju öppnat upp sitt API för ett litet tag sedan och jag har tagit tillfället i akt och skrivit några få rader kod för att hämta ut antalet pageviews som alla mina sajter har tillsammans. Detta nummer presenteras nu här på bloggen längst uppe i högra hörnet, se här:

pageviews

Hur gjorde jag detta då? Jo med hjälp av följande kodsnutt:

<?php

 require_once 'analytics.class.php';

 $analytics = new analytics('[email protected]', 'xxxxx');
 $total = 0;

 foreach($analytics->getProfileList() as $profile_id => $profile_name) {
  $analytics->setProfileById($profile_id);
  $yesterday = date('Y-m-d', mktime(0, 0, 0, date("m") , date("d") - 1, date("Y")));
  $analytics->setDateRange($yesterday, $yesterday);
  foreach($analytics->getPageviews() as $a => $pageviews) {
    $total = $total + $pageviews;
  }
 }

 file_put_contents("pageviews.txt", $total);

?>

analytics.class.php hittar du här: www.swis.nl/ga

Sedan är det bara att läsa in pageviews.txt från ditt WordPress-theme. Samt köra ovan PHP-kod från crontab eller dylikt.

Andra funktioner som analytics.class.php stödjer:

public function useCache($bCaching = true, $iCacheAge = 600){
 public function setProfileById($sProfileId){
 public function setProfileByName($sAccountName){
 public function getProfileList(){
 public function getData($aProperties = array()){
 public function setDateRange($sStartDate, $sEndDate){
 public function setMonth($iMonth, $iYear){
 public function getVisitors(){
 public function getPageviews(){
 public function getVisitsPerHour(){
 public function getBrowsers(){
 public function getOperatingSystem(){
 public function getScreenResolution(){
 public function getReferrers(){
 public function getSearchWords(){

Psst! Du har väl sett att Booli nu har ett API? Se på mashup.se eller på Boolibloggen