Statistiska centralbyrån (SCB) och data

Jag köpte(!) nyligen lite data från Statistiska centralbyrån (SCB) och fick då även en kopia av deras allmänna avtalsvillkor där följande bl.a. framgår:

För utnyttjande och spridning av arbetsresultatet utanför den egna organisationen gäller följande begränsningar: Arbetsresultatet får inte, varken helt eller delvis, vidare-försäljas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiella syften eller sammanhang av uppdragsgivaren.

Vilket är helt tokigt eftersom PSI-lagens syfte är att gynna en informationsmarknad, saxat från regeringens hemsida:

Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella.

Då kan man ju undra hur SCB tänker. Dock så tittar man när SCB:s allmänna avtalsvillkor fastställdes så ser man datumet 2009-09-09 vilket var före PSI-lagen vunnit laga kraft.

Så jag får enbart bygga icke-kommersiella tjänster på SCB:s data, intressant.

Uppdatering: Att SCB valt att göra så här resulterar i mindre skatteintäkter till staten samt eventuella nyanställningar till följd av projekt där denna data skulle kunna användas uteblir.

Uppdatering 2: Man bryter även mot PSI-lagen (lag 2010:566) genom att diskriminera kommersiell verksamhet. I lagen så framgår följande:

8 § Villkor för vidareutnyttjande ska vara relevanta och icke- diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Villkoren får inte i onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande.

6 reaktioner på ”Statistiska centralbyrån (SCB) och data

 1. Hej Jonas,
  Jag har vidarebefordrat ditt inlägg till berörda inom SCB och till personer närstående vårt projekt ”Access to Statistics”, se https://sites.google.com/site/accesstostatistics/
  Du är välkommen att delta i vårt öppna nätverk. Vi skriver på en slutrapport för förstudien under innevarande år och hoppas på en fortsättning under de två närmaste åren genom Vinnova.
  Hälsningar Alf

 2. Det finns faktiskt moral här också. SCB tvingar med lagens hjälp till sig statistikuppgifter från Sveriges företag. För alla svenska företag är detta en kostnad som de måste stå för. För vissa företag är det inte en obetydlig kostnad.

  Sedan skall SCB ”sälja” denna datan. För mig funkar inte denna moralen alls och visar också SCB:s attityder till företagande(för all del, i förlängningen politiker också)

  Företagen har ju redan ”betalat” för denna datan med mantimmar att leverera den till SCB, då borde man fritt kunna acessa den också och göra vad man vill med den

 3. Tycker också det är helt bakvänt. Meddela gärna om du får något svar om ändring från SCB. Jag vet flera som använder SCB:s data till kommersiella tjänster där deras data är en väsentlig komponent.

  Möjligen kan denna avtalspunkt finnas med endast för att skydda dem mot ren återförsäljning av rådata? I så fall har de ju en poäng.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *