Registerförfattningar

E-offentlighetskommitténs har i sin utredning ”Allmänna handlingar i elektronisk form — offentlighet och integritet” (SOU 2010:4) framfört att allmänna handlingar ska lämnas ut i elektronisk form om så efterfrågas. Dock så finns det ett stort problem, och det är alla registerförfattningar som begränsar tillgång till offentliga register som återfinns i myndigheternas databaser.

När jag varit i kontakt med myndigheter så har dessa registerförfattningar flertalet gånger använts som anledning till att ej lämna ut information.

Att det finns behov för en genomgång av dessa registerförfattningar är något som många har påpekat under flera års tid men dock har inget hänt. Så därför tänkte jag ta upp bollen och åtminstone ge en liten bild av hur jag kan tänka mig att några av de nuvarande registerförfattningarna kan ändras.

I grova drag så anser jag att där exempelvis utlämnande i elektronisk form kan ske till SCB så bör även andra få tillgång till handlingarna, dock utan sekretessbelagda uppgifter. Samt att utlämnande av register bör ske i elektronisk form där sekretessbelagda uppgifter är bortsållde.

Det fick dock ett problem, det finns ett stort antal registerförfattningar. Vilket kan utläsas i en bilaga till Riksarkivets Lützenrapport:

Lützenbilaga (pdf)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *