Öppen data från myndigheter via API

Nedan presentation höll jag på E-delegationens möte ”Öppet möte om öppen data”. För att försöka förklara innebörden av API och öppen data hos myndigheter.

E-delegationen berättade bl.a. om deras uppdrag samt vad de gör inom området. Andra föredragshållare listas även nedan, förhoppningsvis så lägger även E-delegationen upp samtliga presentationer.

Agenda för mötet:

  1. Presentation om delegationens arbete, status och vision E-delegationens kanslichef Claes Thagemark
  2. Presentation om öppen data Daniel Akenine, NTO, Microsoft AB
  3. Tankar om PSI-lagen och hur den skulle kunna implementeras Mathias Ekman, Modul1
  4. PSI och öppenhet, vikten av standarder i det fortsatta PSI-arbetet Andreas Lundgren, IBM
  5. Thomas Gäfvert, Lemontree
  6. Järnvägsinformation och geodata Roger Fagerud, Trafikverket
  7. Syn på vidareutnyttjande av offentlig data Rolf Nordqvist, PSI Alliance
  8. Presentation om öppen data Claes-Olof Olsson, Föreningen Sambruk, Sandvikens kommun
  9. Datakvalité, informationsaggregering, förutsättningar för utnyttjande av data från flera källor Staffan Malmgren, Domstolsverket
  10. Jonas Lejon, Triop AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.