Möte med civil- och bostadsministern

För några veckor sedan så fick jag en inbjudan att delta vid ett rundabordssamtal med Stefan Attefall som är civil- och bostadsminister. Anledningen till mötet är att PSI-lagen som jag är väl insatt i ligger hos Socialdepartementet där ministern är ansvarig.

Här kan du se mina råa anteckningar från mötet:

 • Nytt direktiv från EU på väg/här.
 • Syfte med mötet är att att lyssna in om erfarenhet från PSI-lagen.
 • Metria ett sätt att särskilja verksamheten i Lantmäteriet, Lantmäteriet ligger under departementet.
 • Rolf tycker det är konstigt att priserna skiljer sig så ofantligt mycket samt att det ekonomiska beräkningsunderlaget för datatjänsterna sammanfattas till ungefär ”300 miljoner i utgifter, 300 miljoner i intäkter”.
 • Budgetproppen nämnder tillhandahållande information om vidareutnyttjande. Regeringen framhåller att beaktning till
 • vidareutnttyjande.
 • Åtgärder som vidtagits med anledning av PSI-lagen.
 • Många eniga om att myndigheternas intäkter från försäljning av data ej ska gå till byggande av nya tjänster som många gånger konkurrerar mot företag. Råare data är bättre!
 • PSI-lagen utvidgas till kulturinstitutioner.
 • Medlemsstater ska utse myndighet med befogenhet inom området.
 • Nytt reviderat förslag från EU kom igår.
 • I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft.
 • Räcker inte att data ska publiceras elektroniskt.
 • Jag nämner att många myndigheter är bra att upprätta PSI-webbsidor men glömmer att informera om många maskinläsbara källor. API är att föredra, dock är maskinläsbar data första prio.
 • Myndighet som tillsynsfunktion för PSI-lagen. Kan vite vara något undrar Rolf? Departementet säger att dom inte är emot tillsyn, men emot hur EU vill styra hur Sverige ska implementera tillsynen.
 • Trafikbranschen länge varit konservativ. Trafiklab jobbar med att öppna upp data från sektorn.
 • Trafiklab anordnade Travelhack. Mer spänande och innovativa tjänster på 24h än vad branschen klarat på 10 år
 • PSI-Alliance driver överklagande mot Konkurrensverket, lång historia. Ministern intresserad att följa hur det går.
 • Stockholms handelskammare gillar danska ”datajägare” som hittar och hjälper frigöra data.
 • Tågtavlan och Res i Stockholm bra exempel på ”PiratAppar”, ministern förvånad över att Res i Stockholm inte är utvecklad av SL. Även förvånad att utvecklaren Eric ej tjänar några pengar. Elias nämner att SL har svårt att stötta projektet bl.a. pga LOU.
 • Slumpfaktorn stor faktor i dagsläget om information eller appar skapas.
 • Enskilda handläggare eller avdelningar på myndigheter kan spela roll om utfående av data.
 • Innovationsrådet kan man vända sig till, ligger under Socialdep.
 • Ministern nämner gällande innovation gällande vården. Bemanning av vården, dock fanns inga pengar för utveckling inom det området. Förhindra utveckling av tjänst som dom tyckte var spännande. Offentlig sektor/landsting.
 • Krantz tipsar om Innovationsrådest rapport om LEAN-synen.

Förutom undertecknad så medverkande tjänstemän från ministerns stab och några andra departement.

Externa inbjudna deltagare var:

 • PSI-Alliance, Rolf Nordqvist
 • IT/Telecomföretagen, Ann-Marie Fransson
 • Stockholms Handelskammare, Fredrik Sand
 • Egenföretagare Peter Krantz
 • Google/Sverige, David Mothander
 • Företagarna, Ulrika Dyrke
 • Hitta.se, Kent Edlund
 • Samtrafiken i Sverige AB, Elias Arnestrand
 • Nordstedts Juridik AB, Dag Brodin
 • Almega, Per Nygårds

Uppdatering: Nu har även Socialdepartementet skrivit om mötet på sin hemsida.

En reaktion på ”Möte med civil- och bostadsministern

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *