Google REST API

När Google slutade dela ut API nycklar till deras SOAP API för några år sedan så var det många som blev sura och ledsna eftersom server-side applikationer som krävde nya nycklar inte gick att använda för att göra sökningar mot Google.

MEN! Igår så berättade Google att det är fritt fram att använda deras REST API för att ställa frågor och få tillbaka JSON formaterade söksvar:

The Google AJAX Search API is a Javascript library that allows you to embed Google Search in your web pages and other web applications. For Flash, and other Non-Javascript environments, the API exposes a raw RESTful interfaceNew! that returns JSON encoded results that are easily processed by most languages and runtimes.

Så här gör du i PHP med hjälp av curl för att ställa en sökfråga på ”Hello World” mot Google Search:

$url = "http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&q=Paris%20Hilton"

// sendRequest
// note how referer is set manually
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, "http://www.mysite.com/index.html");
$body = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

// now, process the JSON string
$json = json_decode($body);
// now have some fun with the results...

Svårare än så är det inte! Vill du se vad du får från Google kan du använda print_r($json). Glöm inte felhantering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *